• `~
 • 1!
 • 2@
 • 3#
 • 4$
 • 5%
 • 6^
 • 7&
 • 8*
 • 9(
 • 0)
 • -_
 • =+
 • tab
 • q
 • w
 • e
 • r
 • t
 • y
 • u
 • i
 • o
 • p
 • [
 • ]
 • \|
 • caps lock
 • a
 • s
 • d
 • f
 • g
 • h
 • j
 • k
 • l
 • ;:
 • '"
 • Enter
 • shift
 • z
 • x
 • c
 • v
 • b
 • n
 • m
 • ,
 • .
 • /?
 • shift
 • Очистити
 • Укр
 •  
 • Сховати
 • '~
 • 1!
 • 2"
 • 3
 • 4;
 • 5%
 • 6:
 • 7?
 • 8*
 • 9(
 • 0)
 • -_
 • =+
 • tab
 • й
 • ц
 • у
 • к
 • е
 • н
 • г
 • ш
 • щ
 • з
 • х
 • ї
 • /\
 • caps lock
 • ф
 • і
 • в
 • а
 • п
 • р
 • о
 • л
 • д
 • ж
 • є
 • Enter
 • shift
 • я
 • ч
 • с
 • м
 • и
 • т
 • ь
 • б
 • ю
 • .,
 • shift
 • Очистити
 • Eng
 •  
 • Сховати
Судова влада України
Широківський районний суд Дніпропетровської області
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОБОТА СУДУ
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН ТА УЧАСНИКІВ ПРОЦЕСІВ
СУДОВИЙ ЗБІР ТА ІНФОРМАЦІЯ ПО СУДОВОМУ ЗБОРУ
СИСТЕМА ОЦІНКИ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ
ОЦІНКА ТА ЗВІТИ СУДУ
СУДОВА СТАТИСТИКА
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ"
ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
ПРЕС-СЛУЖБА
ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА СУДУ
Виконання ЗУ Про запобігання корупції
Очищення влади
Технічна підтримка
Оприлюднення відомостей про справи про банкрутство

Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Національне агенство з питань запобігання корупції
Єдиний реєстр адвокатів України
Офiцiйне представництво Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал

Рахунок для внесення коштів у вигляді застави


Для внесення коштів у вигляді застави , передбаченої статтею 154.1 Кримінально - процесуального кодексу України, для місцевих судів відкрито депозитний рахунок на ім’я територіального управління.
Реквізити депозитного рахунку (застава)

Отримувач 

ТУ ДСА України в Дніпропетровській  області

 

Код отримувача (ЄДРПОУ)

26239738

Банк отримувача

ГУДКСУ в м. Київ

МФО 

820172

№ рахунку 

37312066017442

Призначення:

вказувати хто платить і за що платить, № справи, суд що виносить рішення (наприклад: застава за Іванова І.І. від Петрова П. П., № справи... , Широківський рай суд; поділ майна від Іванова І. І. на користь Петрова П. П. № справи, Широківський рай суд; забезпечення позову від Іванова І. І., № справи ..., Широківський рай суд)

 

Реквізити депозитного рахунку (застава)

Отримувач 

ТУ ДСА України в Дніпропетровській  області

 

Код отримувача (ЄДРПОУ)

26239738

Банк отримувача

ГУДКСУ в м. Київ

МФО 

820172

№ рахунку 

37312066017442

Призначення:

вказувати хто платить і за що платить, № справи, суд що виносить рішення (наприклад: застава за Іванова І.І. від Петрова П. П., № справи... , Широківський рай суд; поділ майна від Іванова І. І. на користь Петрова П. П. № справи, Широківський рай суд; забезпечення позову від Іванова І. І., № справи ..., Широківський рай суд)Необхідно зазначати в призначенні платіжного документу інформацію про постанову судді (ухвалу суду), який обрав заставу мірою запобіжного заходу, та прізвище , ім’я, по батькові підсудного. Дана інформація необхідна буде для оперативного повернення застави у порядку передбаченому чинним законодавством.
ПОРЯДОК
внесення коштів на спеціальний рахунок
у разі застосування застави як запобіжного заходу

 

 

1. Цей Порядок визначає механізм внесення, повернення та звернення у дохід держави коштів у разі застосування запобіжного заходу у вигляді застави, який обраний з метою забезпечення належної поведінки особи, щодо якої застосовано запобіжний захід, її явки за викликом до органу дізнання, слідчого, прокурора або суду, а також виконання інших покладених на неї обов’язків, передбачених положеннями Кримінально-процесуального кодексу України.

 2. Застава вноситься у національній грошовій одиниці на спеціальний рахунок суду, який обрав такий запобіжний захід, відкритий в органах Казначейства в установленому законодавством порядку (далі — депозитний рахунок суду).

 3. Застава може бути внесена:

 підозрюваним, обвинуваченим, підсудним або іншою особою, яка діє від його імені (далі — особа);

 заставодавцем — іншою фізичною чи юридичною особою, яка вносить кошти від свого імені.

 Застава не може бути внесена юридичними особами державної або комунальної власності або такими, що фінансуються з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі яких є частка державної, комунальної власності або яка належить державному, комунальному суб’єкту господарювання.

 4. Розмір застави визначається у постанові (ухвалі) судді чи суду про обрання стосовно особи запобіжного заходу у вигляді застави.

 5. Внесення коштів на депозитний рахунок суду здійснюється на підставі платіжного доручення особи чи заставодавця не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

 6. Підтвердженням внесення коштів на депозитний рахунок суду є платіжний документ з відміткою банку про виконання, який надається посадовій особі або органу, в провадженні яких перебуває кримінальна справа.

 7. Кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України.

 8. Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка — готівкою через банки або підприємства поштового зв’язку.

 Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок суду, на який було внесено заставу, такі документи:

 заява особи чи заставодавця, в якій обов’язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка — відомості про банк чи підприємство поштового зв’язку;

 засвідчена судом копія постанови (ухвали) судді чи суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави;

 копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави.

 Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня надходження зазначених документів до органу Казначейства.

 9. Звернення застави у дохід держави здійснюється на підставі копії постанови (ухвали) судді чи суду, в якій міститься рішення про звернення застави в дохід держави, прийнятої у випадках, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України. Копія постанови (ухвали) судді чи суду протягом п’яти днів з дня набрання нею законної сили надсилається суддею (судом), який її прийняв, до органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок суду, на який було внесено заставу.

 


 
 
Трансляція судового засідання «Вбивства 39 людей 20.02.2014 під час Євромайдану»
Інформація щодо стадій розгляду судових справ
Судовий збір
Контакти
Розклад роботи
Лічильник установи
XIV з’їзд суддів України
Розпорядникам бюджетних коштів
Система оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи
До уваги суддів та працівників апарату Донецької та Луганської областей
Конфлікт інтересів у судовій системі (нормативно правова база)
Санаторно - курортний лікувальний центр 'Шкло'
Міжнародні стандарти судочинства
Стратегія розвитку судової системи в Україні на 2015-2020 рокии
Інструкція з діловодства
Рішення Європейського суду
Положення про автоматизовану систему документообігу суду
Проведення судових засідань в режимі відеоконференції
Безкоштовна правова допомога
Концепція галузевої програми інформатизації судів
Судова влада України у мережі Facebook
Канал на Youtube

© 2002-2016 Державна судова адміністрація України
лист вебмайстру