Задати питання
flag Судова влада України

У зв'язку з проведенням планових профілактичних робіт у Дата-Центрі, можливі тимчасові складнощі у роботі з сайтом

Рахунок для внесення коштів у вигляді застави


Для внесення коштів у вигляді застави , передбаченої статтею 154.1 Кримінально - процесуального кодексу України, для місцевих судів відкрито депозитний рахунок на ім’я територіального управління.
Реквізити депозитного рахунку (застава)

Отримувач 

ТУ ДСА України в Дніпропетровській  області

 

Код отримувача (ЄДРПОУ)

26239738

Банк отримувача

ГУДКСУ в м. Київ

МФО 

820172

№ рахунку 

37312066017442

Призначення:

вказувати хто платить і за що платить, № справи, суд що виносить рішення (наприклад: застава за Іванова І.І. від Петрова П. П., № справи... , Широківський рай суд; поділ майна від Іванова І. І. на користь Петрова П. П. № справи, Широківський рай суд; забезпечення позову від Іванова І. І., № справи ..., Широківський рай суд)

 

Реквізити депозитного рахунку (застава)

Отримувач 

ТУ ДСА України в Дніпропетровській  області

 

Код отримувача (ЄДРПОУ)

26239738

Банк отримувача

ГУДКСУ в м. Київ

МФО 

820172

№ рахунку 

37312066017442

Призначення:

вказувати хто платить і за що платить, № справи, суд що виносить рішення (наприклад: застава за Іванова І.І. від Петрова П. П., № справи... , Широківський рай суд; поділ майна від Іванова І. І. на користь Петрова П. П. № справи, Широківський рай суд; забезпечення позову від Іванова І. І., № справи ..., Широківський рай суд)Необхідно зазначати в призначенні платіжного документу інформацію про постанову судді (ухвалу суду), який обрав заставу мірою запобіжного заходу, та прізвище , ім’я, по батькові підсудного. Дана інформація необхідна буде для оперативного повернення застави у порядку передбаченому чинним законодавством.
ПОРЯДОК
внесення коштів на спеціальний рахунок
у разі застосування застави як запобіжного заходу

 

 

1. Цей Порядок визначає механізм внесення, повернення та звернення у дохід держави коштів у разі застосування запобіжного заходу у вигляді застави, який обраний з метою забезпечення належної поведінки особи, щодо якої застосовано запобіжний захід, її явки за викликом до органу дізнання, слідчого, прокурора або суду, а також виконання інших покладених на неї обов’язків, передбачених положеннями Кримінально-процесуального кодексу України.

 2. Застава вноситься у національній грошовій одиниці на спеціальний рахунок суду, який обрав такий запобіжний захід, відкритий в органах Казначейства в установленому законодавством порядку (далі — депозитний рахунок суду).

 3. Застава може бути внесена:

 підозрюваним, обвинуваченим, підсудним або іншою особою, яка діє від його імені (далі — особа);

 заставодавцем — іншою фізичною чи юридичною особою, яка вносить кошти від свого імені.

 Застава не може бути внесена юридичними особами державної або комунальної власності або такими, що фінансуються з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі яких є частка державної, комунальної власності або яка належить державному, комунальному суб’єкту господарювання.

 4. Розмір застави визначається у постанові (ухвалі) судді чи суду про обрання стосовно особи запобіжного заходу у вигляді застави.

 5. Внесення коштів на депозитний рахунок суду здійснюється на підставі платіжного доручення особи чи заставодавця не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

 6. Підтвердженням внесення коштів на депозитний рахунок суду є платіжний документ з відміткою банку про виконання, який надається посадовій особі або органу, в провадженні яких перебуває кримінальна справа.

 7. Кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України.

 8. Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка — готівкою через банки або підприємства поштового зв’язку.

 Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок суду, на який було внесено заставу, такі документи:

 заява особи чи заставодавця, в якій обов’язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка — відомості про банк чи підприємство поштового зв’язку;

 засвідчена судом копія постанови (ухвали) судді чи суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави;

 копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави.

 Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня надходження зазначених документів до органу Казначейства.

 9. Звернення застави у дохід держави здійснюється на підставі копії постанови (ухвали) судді чи суду, в якій міститься рішення про звернення застави в дохід держави, прийнятої у випадках, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України. Копія постанови (ухвали) судді чи суду протягом п’яти днів з дня набрання нею законної сили надсилається суддею (судом), який її прийняв, до органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок суду, на який було внесено заставу.